trende

Yürütmenin durdurulması kararı nedir?

25.05.2023
762
Yürütmenin durdurulması kararı nedir?

“Yürütmeyi durdurma kararı”, hukuki bir terim olup bir mahkeme kararıdır. Bu karar, genellikle idari veya yargısal bir sürecin yürütülmesini durdurmak veya ertelemek amacıyla alınır. Yürütmeyi durdurma kararı, bir davanın veya bir işlemin sonuçlanmasına kadar geçici bir tedbir sağlar.

Bir yürütmeyi durdurma kararı, davanın veya işlemin yürütülmesi sonucunda telafisi mümkün olmayacak zararlar ortaya çıkabileceği durumlarda verilebilir. Mahkeme, başvuruyu yapan tarafın iddialarını değerlendirerek, işlemin yürütülmesini geçici olarak durdurma kararı verebilir. Bu karar, sürecin devam ederken herhangi bir zararın önlenmesi veya tarafların haklarının korunması amacıyla alınır.

Yürütmeyi durdurma kararı, geçici bir tedbirdir ve genellikle davanın veya işlemin sonuçlanmasına kadar geçerlidir. Mahkeme, davanın veya işlemin sonucuna bağlı olarak yürütmeyi durdurma kararını iptal edebilir veya uygulanmasına devam edilebilir. Bu karar, mahkeme tarafından verilen bir kararın hemen uygulanmasını engellemek veya durdurmak için alınır.

Yürütmenin durdurulması İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU İYUK ‘da madde 27’de düzenlenmiş ve ikinci fıkrası şu şekilde kaleme alınmıştır;

“Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Avukat Emre KIRMIZI
Avukat Emre KIRMIZI
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?