Mersis NO Nedir?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla hayata geçirilmiştir. 2010 yılında MTK Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır. 2015 yılından itibaren 238 ticaret sicil müdürlüğü de sisteme dahil olarak uygulama devam etmektedir. Gelişen teknoloji ve yazılımların ticari hayata entegre edilerek, iş hayatının izlenmesi ve …