ETBİS NEDİR? KİMLERİN KAYDI ZORUNLUDUR?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan düzenlemeler ile e-ticaret alanına girmiştir. Bu kanuna göre; a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. b) Aracı hizmet sağlayıcılar. c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı …