trende

Blog

Anasayfa » Blog
25.05.2023
“Yürütmeyi durdurma kararı”, hukuki bir terim olup bir mahkeme kararıdır. Bu karar, genellikle idari veya yargısal bir sürecin yürütülmesini durdurmak veya ertelemek amacıyla alınır. Yürütmeyi durdurma kararı, bir davanın veya bir işlemin sonuçlanmasına kadar geçici...
DEVAMINI OKU →
21.03.2023
İcra takibi, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal bir süreçtir. İcra takibi başlatmak için öncelikle bir icra müdürlüğüne başvurmanız gerekir. İşte adımlar: Bu adımlar, icra takibi sürecinin genel hatlarıdır. Ancak süreç, uygulamaya göre değişiklik...
DEVAMINI OKU →
02.02.2023
Trafik cezalarına itiraz etmek için hukuki yollardan hangisine hangi süre içerisinde başvuru yapılması gerektiği Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre,...
DEVAMINI OKU →
31.01.2023
Konusu suç teşkil eden fiilleri adli makamlara savcılık aracılığı ile bildirmek mümkündür. Savcılık kamu güvenliğini ve genel düzene aykırı olan fiilleri soruşturarak suç işlendiğine kanaat getirse kamu adına dava açılmasına karar verir. Verdiği karara istinaden...
DEVAMINI OKU →
24.01.2023
Arama motorlarında öne çıkmak gerek fiziki gerekse elektronik ticaretin ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, optimizasyon sektörünün bu yönde ilerlemesi kaçınılmaz oldu. Özellikle Dünya’nın en büyük arama motoru Google’da işletme yorumları büyük önem kazandı. Son kullanıcının...
DEVAMINI OKU →
19.01.2023
E-ticaret sitelerinde, pazaryerlerinde satılan ürünlerin Tüketici Kanunu kapsamında düzenlenen cayma hakkı çerçevesinde iade hakkı tanımlanmaktadır. Bu çerçevede sosyal medya üzerinden, örneğin instagram, twitter, facebook ya da herhangi bir sosyal mecra üzerinden satılan ürünler de bu...
DEVAMINI OKU →
09.01.2023
Anayasa Mahkemesinin Kısa Tarihçesi Anayasa Mahkemesi Türk hukuk sistemine ilk kez 1961 Anayasası ile girmiştir. İlk toplantı 01.09.1962’de yapılarak, ilk karar 05.09.1962’de verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi hukuk literatüründe “Anayasa Mahkemesi” düşüncesinin ilk öncülerinden biri Ziya GÖKALP’tir....
DEVAMINI OKU →
12.12.2022
Gün içerisinde telefonunuza rahatsız edici, sık gönderilen ve reklam içeren arama ve sms gelmesi durumunda İYS (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden onay ya da ret vererek bu soruna engel olabilirsiniz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında...
DEVAMINI OKU →
06.12.2022
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ‘te yer alan “Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları” arasında baroya kayıtlı avukatlar sayıldığından, baroya kayıtlı olmaları kaydıyla istenilen belgeleri tamamladıktan sonra silah taşıma ruhsatı alınmasında...
DEVAMINI OKU →
23.03.2022
Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya...
DEVAMINI OKU →
18.03.2022
Hakkınızda açılan ya da sizin tarafınızdan açılan davaların detaylarını e-devlet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ancak dosyanın içeriğini tamamen görmek için e-devlet yeterli değil. Dosyanın içinde bulunan dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporu, ifade tutanakları, iddianameler ya...
DEVAMINI OKU →
22.02.2022
2022 Yılı için KVKK İdari Para Cezaları güncellendi. 2017-2022 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlarını gösteren tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/72f6107a-524a-4500-a148-30c23d8c649c.xls
DEVAMINI OKU →
11.02.2022
Dairemizin emsal 2016/1613 E. – 2017/6599 K., 2011/15509 E. – 2012/540 K. ve 2012/3350 E. –2013/3597 K. sayılı ilamları ile Yargıtay HGK’nın 15.01.2014 tarih 1138/16 sayılı kararında daaçıklandığı üzere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Hizmet Sağlayıcı Nedir? Hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder. Hizmet sağlayıcılar 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Elektronik ticaret, kısa adıyla e-ticaret 1990’lı yıllarda internetin popülerlik kazanmasıyla ticari hayatın bir parçası olmaya başladı. Elektronik ticaret aslında elektronik cihazların kullanılmasına başlanılmasından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştı. Örneğin faks cihazlarının yaygınlaşmasıyla işletmeler; teklif formları, fiyat listeleri...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun elektronik ticareti “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre tarafları fiziki olarak bir...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Ticari Elektronik İleti Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Buna...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Secure Sockets Layer(Güvenli Yuva Katmanı)’ın kısaltması olan SSL kişisel veri ve ödeme bilgilerini içeren verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir şifreleme sistemidir. Kullanıcılar alışveriş yaptıkları ya da gezindikleri web sitlerinde verilerini bu şifreleme sistemi ile...
DEVAMINI OKU →
12
Whatsapp
Avukat Emre KIRMIZI
Avukat Emre KIRMIZI
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?