trende

Blog

Anasayfa » Blog
23.03.2022
Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya...
DEVAMINI OKU →
18.03.2022
Hakkınızda açılan ya da sizin tarafınızdan açılan davaların detaylarını e-devlet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ancak dosyanın içeriğini tamamen görmek için e-devlet yeterli değil. Dosyanın içinde bulunan dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporu, ifade tutanakları, iddianameler ya...
DEVAMINI OKU →
22.02.2022
2022 Yılı için KVKK İdari Para Cezaları güncellendi. 2017-2022 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlarını gösteren tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/72f6107a-524a-4500-a148-30c23d8c649c.xls
DEVAMINI OKU →
11.02.2022
Dairemizin emsal 2016/1613 E. – 2017/6599 K., 2011/15509 E. – 2012/540 K. ve 2012/3350 E. –2013/3597 K. sayılı ilamları ile Yargıtay HGK’nın 15.01.2014 tarih 1138/16 sayılı kararında daaçıklandığı üzere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Hizmet sağlayıcı Hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder. Hizmet sağlayıcılar 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Elektronik ticaret, kısa adıyla e-ticaret 1990’lı yıllarda internetin popülerlik kazanmasıyla ticari hayatın bir parçası olmaya başladı. Elektronik ticaret aslında elektronik cihazların kullanılmasına başlanılmasından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştı. Örneğin faks cihazlarının yaygınlaşmasıyla işletmeler; teklif formları, fiyat listeleri...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun elektronik ticareti “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre tarafları fiziki olarak bir...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Ticari Elektronik İleti Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Buna...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Secure Sockets Layer(Güvenli Yuva Katmanı)’ın kısaltması olan SSL kişisel veri ve ödeme bilgilerini içeren verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir şifreleme sistemidir. Kullanıcılar alışveriş yaptıkları ya da gezindikleri web sitlerinde verilerini bu şifreleme sistemi ile...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
GÜVEN DAMGASI Güven damgası, 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olarak...
DEVAMINI OKU →
10.11.2021
Kişisel Veri Nedir? 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır.Aynı tanımlar uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bulunmaktadır. GDPR ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest...
DEVAMINI OKU →
10.09.2021
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 02.09.2021 tarihinde yayımladığı genelge ile çalışanlardan aşı olup olmadığına dair bilgi istenmesini, aşı olmayanların belirli periyotlarla PCR testi yapılması hususunda uygulama yapılmasını düzenlemiştir. Buna göre çalışanların öncelikli olarak aşı konusunda...
DEVAMINI OKU →
09.09.2021
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuzda ilk derece yargılamasının beş temel aşamadan oluşması öngörülmüştür. Bunlar sırası ile; dilekçelerin karşılıklı verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hükümdür. Bu aşamalar içinde yeni olan ise...
DEVAMINI OKU →
15.12.2020
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla hayata geçirilmiştir. 2010 yılında MTK Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır. 2015 yılından itibaren 238 ticaret sicil...
DEVAMINI OKU →
15.12.2020
Denkleştirme; işverenin mevsim, kampanya, yoğun sipariş dönemleri vb. nedenlerle 2 aylık bir dönem içinde (toplu iş sözleşmeleri ile 4 ay olabilir) yoğunlaştırılmış iş haftaları uygulaması demektir. Denkleştirmenin kanuna uygun olması için, işçinin bu tür bir...
DEVAMINI OKU →
Whatsapp
Avukat Emre KIRMIZI
Avukat Emre KIRMIZI
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?