Verisi İşlenen Kişinin (İlgili Kişi) Hakları

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş …

VERBİS NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 ‘ya göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, verileri işlemeden önce VERi SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ’ne (VERBİS) kaydolmaları zorunludur. Bu kapsamda VERBİS’ kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin bu verileri işlemeden önce kaydolması gereken ve kaydolduktan sonra işlediği verileri kategorik olarak kaydetmeleri gereken veri giriş sistemi …

ETBİS NEDİR? KİMLERİN KAYDI ZORUNLUDUR?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan düzenlemeler ile e-ticaret alanına girmiştir. Bu kanuna göre; a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. b) Aracı hizmet sağlayıcılar. c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı …

Mersis NO Nedir?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla hayata geçirilmiştir. 2010 yılında MTK Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır. 2015 yılından itibaren 238 ticaret sicil müdürlüğü de sisteme dahil olarak uygulama devam etmektedir. Gelişen teknoloji ve yazılımların ticari hayata entegre edilerek, iş hayatının izlenmesi ve …